Látky-Tinka.cz
    KONTAKT
   Látky Tinka
     Hlušice 96
     50356   Hlušice
     tel.: +420739052236
    
     IČO: 04965523
     DIČ: CZ7955021008

   QR code

   Obchodní a reklamační podmínky

   Obecná ustanovení:

   Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://latky-tinka.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu a kupujícího (odběratele).

   Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.

   Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

   Uzavření kupní smlouvy

   1.   Na stránkách internetového obchodu naleznete látky a jiné zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

   2.   Pro objednání zboží,záleží na zákazníkovi jestli se zaregistruje , poté vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

   3.   Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem/kupujícím/

   Platební podmínky a cena zboží

   1.   Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

   2.   Platební podmínka je platba předem na účet.

   Forma úhrady zboží
   Platba předem na účet

   Dobírka – cenu zboží a uvedené poplatky uhradí zakazník převodem na účet

   Doprava

   Náklady na zaslání (tj. dopravné a balné) hradí odběratel v částce maximálně uvedené přímo u každé objednávky (v košíku) za celou objednávku, při větším množství individuální dohoda. pro přepravu využíváme přepravní službu Česká pošta. 

    

   Odstoupení od smlouvy

   Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

   Postup v případě odstoupení od smlouvy

   Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a předložit originál dokladu o koupi zboží.

   Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět dodavateli, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

   Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část vč. částky ,kterou zákazník uhradil jako poštovné za cestu zboží od dodavatele (prodejce) k němu. Zákazník nese ze zákona pouze náklady spojené s vrácením zboží, tedy za zaslání zboží zpět prodejci. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží. 

   Reklamační řád

   Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

   Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně  na info@latky-tinka.cz ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.

   K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. 

   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

   Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

   Záruční doba

   Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba u veškerého sortimentu se řídí dle zákona č. 136/2002 Sb. Pokud není uvedeno u zboží jinak, činí záruční doba 2 roky. Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura). Daňový doklad obdrží zákazník zároveň se zakoupeným zbožím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

   Všeobecné ustanovení

   Nákup zboží v nášem internetového obchodu můžou uskutečňovat fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.Obchodní podmínky se řídí zákony české republiky.

    

    
   K efektivnímu poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze navštěvnosti využíváme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete zde
   OK